Variable displacement cooling system

Spaces in variable displacement refrigerant temperature, humidity, and dust to be kept within the desired limits such as the amount of values used.

Variable displacement cooling system

VRF, variable refrigerant air conditioning system is known as displacement. People in places where temperature, humidity and dust to be kept within the desired limits such as the amount of values that are used in air conditioning systems. 
Variable refrigerant flow systems of Central Air conditioning system central air conditioning a lot lately and have started to use a new technological system is growing, taking market share.
Variable displacement refrigerant air conditioning system, advanced control, and a control unit that is equipped with a flow system. As needed and at the right time with the correct phase refrigerant can be shipped to where it is needed and can be used in heating and cooling.
 

The Cooling Systems Variable Displacement Anavtaj

1. Vrf Air Conditioning, once established, a permanent system.
2. The physical pieces are quite durable.
3. The volume is low.
4. VRF air conditioning systems designed to be easily installed even in high buildings, has a strong ruggedized design that is resistant to harsh conditions.
5. There is a safety mechanism in itself.
6. Malfunction warning indicators.
 

 

Değişken Debili Soğutma Sistemleri Anavtajları

1. Vrf klima bir kez kurulan kalıcı bir sistemdir.
2. Fiziksel parçaları oldukça uzun ömürlüdür.
3. Ses seviyesi düşüktür.
4. VRF Klima sistemleri yüksek binalara dahi rahatlıkla kurulabilecek şekilde tasarlanmış, sağlam gövdeli, zor koşullara dayanıklı güçlü bir tasarımı vardır.
5. Kendi içerisinde güvenlik mekanizması bulunmaktadır.
6. Arıza ikaz göstergeleri bulunmaktadır.