VRV & VRF Air Conditioning Systems

Also called VRV, is an independent air conditioning system that has a large number of units that can cool and heat depending on a single center.

VRV & VRF AIR CONDITIONING SYSTEMS

The Vrf air conditioning system, also called VRV, is an independent air conditioning system that has a large number of units that can cool and heat depending on a single center.

VRF or VRV air conditioning systems; is equipped with advanced control and flow control units and it can be used in heating and cooling by transferring the refrigerant to the required phase and right time as needed.
 

Advantages of VRV-VRF Air Conditioning System

Individual Air Conditioning System

With the VRF / VRV system, independent temperatures of independent rooms can be controlled. Accuracy of ± 0.5 ° C ensures that room temperature is kept under control. Application is controlled by inverter and indoor unit expansion valve.

Increase in system's annual operation

VRF / VRV systems with high technology cooperation, inverter and fixed speed compressors with excellent compatibility with the annual operating capacity of the system has increased.

Better Comfort Control for More People

VRF / VRV Airconditioning Systems, new or old, from small buildings to large buildings, provides the needs of all customers. With comfort control, it is possible to control the entire system with the help of cables to get out of the cable.

Control of the entire air conditioning system

In VRF / VRV systems, 64 internal units can be controlled from a single center. Optional controls for central control. Arrange on the system according to the structure of the building and the purpose of use.

High Reliability

In addition to the control that reduces the number of starts and stops of the compressor, the initial load is shared and synchronized through the loop control. This cycle increases the durability and reliability of each compressor. While inverter technology is provided by the single inverter compressor in the system, full capacity capture is ensured with other standard compressors.

Low Operating Cost

With VRF / VRV systems, simple piping is provided up to 175 meters and the use of R410A cooler reduces both operating costs and facilitates installation.

Long life and return of investment in the shortest time

VRF / VRV systems provide savings in operation thanks to the energy savings and long life that they provide.

 

Sistemin Yıllık Çalışma Süresinde Artış

VRF/VRV sistemleri yüksek teknoloji ile işbirliği, inverter ve sabit hızlı kompresörlerin mükemmel uyumu ile sistemin yıllık çalışma kapasitesi artmıştır.

Daha Çok İnsan İçin Daha İyi Konfor Kontrolü

VRF / VRV Klima Sistemleri, yeni veya eski, küçük binalardan büyük binalara tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlamaktadır. Konfor kontrolü ile tüm sistemi iç dış ünite arasındaki kablolar yardımı ile kontrol etmek mümkün olmaktadır.

Tüm Binanın Klima Sisteminin Kontrolü

VRF/VRV sistemlerde, 64 iç üniteye kadar iç ünite tek bir merkezden kontrol edilebilmektedir. Merkezi kontrol için gereken opsiyonel kumandalar kolayca montaj edilmektedir. Binanın yapısına ve kullanım amaçlarına göre sistem kolayca dizayn edilmektedir.

Yüksek Güvenilirlik

Kompresörün başlatılma ve durdurulma sayısını azaltan denetiminin yanı sıra, döngü denetimi sayesinde başlangıçtaki yük paylaşılıp eşitlenmektedir. Bu döngü, her bir kompresörün dayanıklılığını ve güvenilirliğini arttırmaktadır. Inverter teknolojisi sistemdeki tek inverter kompresörle sağlanırken, diğer standard kompresörlerle de tam kapasite yakalanması sağlanmaktadır.

Düşük işletme Maliyeti

VRF/VRV sistemler ile 175 metreye kadar basit borulama imkanı sağlanmakta ve R410A soğutucunun kullanımı ile hem işletme maliyetleri azaltılması sağlanmakta hem de montajda kolaylık elde edilmektedir.

Uzun ömür ve yatırımın en kısa sürede geri dönmesi

VRF/VRV sistemleri kurulduktan sonra sağladığı enerji kazanımları ve uzun ömürlü olması sayesinde işletmeye tasarruf sağlamaktadır.